Här finns Din lokala servicepunkt!

LOKALA SERVICEPUNKTER
- ett viktigt nav för boende och besökare!

I Vansbro finns fem servicepunkter –  i Åppelbo, Dala-Järna, Vansbro, Nås och Lövhagen på Nås finnmark.
Den lokala servicepunkten är en mötesplats där kommunmedborgare och gäster kan få personlig service, rådgivning, hjälp att hitta kontaktvägar, ta del av kommunal information, få hjälp med att boka tider och fylla i blanketter antingen digitalt eller genom personlig service.

Från servicepunktens digitala hörna är det lätt att hitta till arbetsförmedlingens, försäkringskassans, skattemyndighetens och kommunens hemsida. På servicepunkten kan besökare alltid hitta aktuell och uppdaterad information från de olika myndigheterna
Vid servicepunkten får du också turistinformation genom att ha tillgängliga hemsidor och uppdaterad information från turistmål i området. Servicepunkten ska också bistå med aktuell information om arrangemang i närområdet.

Vid servicepunterna i Äppelbo, Dala-Järna, Nås, Vansbro och Nås finnmark finns offentliga datorer (digital hörna) där du via kommunens hemsida lätt kan hitta information från kommunen och andra myndigheter samt länkar till sökmotorer, banktjänster, turistinformation och så vidare.

På verandan vid Lillstuga har Du det bra.

Servicepunkt Nås Finnmark, Lövhagen 4, 780 53 Nås.

ÖPPET:
TISDAGAR kl 11 - 14
TORSDAGAR kl 11 - 14